Philip Seymour Hoffman på Broadway i regi av Mike Nichols

63 år efter uruppförande är Death of a salesman tillbaka på Broadway igen. Regi: Mike Nichols. Huvudroll: Philip Seymour Hoffman. Jag såg föreställningen. Från Expressen Kultur 11/4 2012.

Mike Nichols, 80, är medveten om historiens tyngd när han nu kröner sin karriär genom att sätta upp En handelsresandes död på Broadway med Philip Seymour Hoffman i huvudrollen.

Det var på Broadway som Arthur Millers pjäs uruppfördes 1949. En pjäs som gav honom Pulitzerpriset och räknas som en av de tre-fyra pjäser som definierar Amerika.

Sedan dess har den spelats på Broadway ytterligare tre gånger: 1975 med George C. Scott, 1984 med Dustin Hoffman, 1999 med Brian Dennehy.

Teatern för Mike Nichols uppsättning, Ethel Barrymore Theatre, är också den teater där Elia Kazan på 1940-talet satte upp ”Linje lusta” med Marlon Brando.

Innan pjäsen börjar hinner man ta in den slitna teaterns färger: övertrasserat gult och uppgivet rött.

Färger som även speglar Arthur Milles pjäs.

När ridån går upp bär Philip Seymor Hoffman, 44, världen på sina axlar.

Mike Nichols (Mandomsprovet, Angels In America) har valt en scenografi som liknar ett naivistiskt och drömliknande dockskåp. Den handelsresande, Willy Loman, lever lika mycket i sina drömmar som i verkligheten och kan inte skilja dem åt.

När sönerna pratar på dockskåpets övervåning ser man hela tiden Willy Loman sitta tyst i köket nedanför. En spotlight riktas hela tiden mot Philip Seymour Hoffmans axlar.

Att sönerna Loman refererar till sig själva som The Loman Brothers får en ny innebörd på 2000-talet efter kraschen för The Lehman Brothers.

Särskilt Andrew Garfield är lysande som Biff Loman. Han begår debut på Broadway och är känd från The Social Network och syns i sommar Spider-Man på bio.

Mike Nichols och Philip Seymour Hoffman har tidigare samarbetat på Broadway i Tjechovs ”Måsen”.

När allt är över – när Willy Loman begått självmord – är det som man fått ta över tyngden från Philip Seymor Hoffmans axlar när man går ute i neonljuset på Times Square.

The New Yorkers ökänt kräsne kritiker John Lahr har skrivit att denna uppsättning av ”En handelsresandes död” är ”the best I expect to see in my lifetime”.

Jan Gradvall