Gradvall

Från med hösten 2015 har jag börjat göra en podcast för Sveriges Radio.
Titel: Gradvall. Tema: Musik på djupet, intervjuer och reportage.

Avsnitten finns här.