Tjänster och gentjänster

När det en dag är fred i Irak kommer de flyktingar som hamnat i Sverige inte vara ett problem utan en tillgång. Från Expressens kultursida, 6/12 2008.

Röster på radion talar om något vi hört många gånger förut: vad vi ska göra åt problemet med alla dessa flyktingar som kommer från Irak?

Jag tänker på en sak som Évin Khaffaf berättade när vi nyligen råkade hamna vid samma bord på en branschmiddag på Berns

Évin Khaffaf, 24, är pressekreterare för Moderata Samlingspartiet. Hon kom till Sverige några veckor gammal när hennes föräldrar flydde till fots från Irak över gränsen till Iran.

Innan hon började som pressekreterare utbildade hon sig vid Försvarshögskolan. Under sitt examensarbete på plats i Irak träffade hon delar av Iraks nuvarande regering. När hon vid en tillställning kommenterade något, i tron att ingen förstådde henne, fick hon svar på svenska.

Det visade sig att en stor del av Iraks nuvarande regering talar svenska.

Så täta är de nuvarande banden mellan Irak och Sverige, just tack vare att Södertälje tagit emot fler irakiska flyktingar än vad hela USA gjort.

När det en dag är fred i Irak kommer de flyktingar som hamnat i Sverige inte vara ett problem utan en tillgång. För en liten puttefnasknation uppe vid polcirkeln kan dessa kontakter med en 27 miljoner stark och rik oljenation rent av visa sig vara en investering.

När det blåser snålt i världen kan stora Irak bli någon att hålla i handen. En storasyster som inte glömmer vad lillebror gjort.

Jan Gradvall