Jan Gradvall - Outtakes, Överblivet, Redux 1981-1994

38 sidor, layoutade och klara, som lyftes från boken av utrymmesskäl.
Stort tack till Lasse Sundh som hittade allt i en gammal dator.

Filerna är i formatet PDF (Adobe Acrobat Reader kan laddas ner gratis här).

Överblivet ej publicerat material